Nyheter

Rättningar

Hemsidan uppdaterad med rättningar för länkar till bilder som inte har fungerat som de ska.

Det svunna Torsö

Bild: I samband med årets Torsövandringar där Birgitta Thorö guidade närmare 100 deltagare bland historiska hus och dess invånare på Västra Torsö, har vi sammanställt ett fotoalbum ”Det svunna Torsö – Västra Torsö”. Häftet innehåller 20 sidor med historiska bilder och beskrivningar. Finns att köpa för 140 kronor hos Birgitta Thorö, Oastensvägen 31, telefon 0456-71117.

Rättningar

Hemsidan har uppdaterats med rättningar i dokumentet ”Om Torsö” med ett antal länkar som tidigare inte fungerade.

/Maria

Uppdatering

Hemsidan har uppdaterats med bilder på Johan Andreasson (E:10), Josefine Olsson (T:294), Hulda och Selma Persson (T:298), Johan, Bengta och Betty (T:306), Nilla andersson (V:39) och Elias Nilsson (V:43 och F:2). Dessutom finns nu tilläggsdata även för Anna Lorenzdotter (V:19-6) och Måns Håkansson (V:27).

/Maria

Uppdatering

Hemsidan har legat nere en kort tid p g a tekniska problem vid serverflytt, men nu ska allt fungera igen. Hemsidan har uppdaterats med mindre justeringar och tillägg av årtal etc. Dessutom finns nya tilläggsdata för Elsa Larsdotter och Jakob Nilsson (E:20), Tufwe Pärsson (ej placerade familjer), Michel Eriksson och Kullarpsläkten (T:311v), Henrik Olausson (O:17), Karna Pehrsdotter (V:31) samt syskonen Anna-Lisa (O:23), Emelie (O:27) och Adolf (E:25). Läs om och se bild på postmästare Scoot i Istaby (Om Torsö).

Mindre tillägg

Hemsidan har uppdaterats med mindre tillägg, ex dödsort, på ett antal fastigheter.

/Maria

Uppdatering

Hemsidan har uppdaterats med ett köpebrev för F:2. Avskrift finns utlagd på hemsidan. Tack vare information från köpebrevet kan vi nu vara säkra på att information på hemsidan om tidigare ägare på F:2 är korrekt. E:6 är uppdaterad med information om nya ägare. Birgitta Thorö har under sommaren hållit en guidad vandring vid två tillfällen på Torsö med stort deltagande.

/Maria

Uppdatering

Hemsidan har uppdaterats med arrendekontrakt för E:17 och E:20. Avskrifter finns utlagda på hemsidan. Tack vare information från arrendekontrakten har vi lyckats placera hus No14 på en fastighet på Enaholmsvägen (E:20). Denna fastighet är idag obebyggd, endast rester av en grund kan skönjas. Med hjälp av information från ett annat arrendekontrakt har vi även lyckats placera Hans Svensson (1783-1850) på rätt fastighet (E:17).

Nya tilläggsdata finns inlagda på E:6 och E:20

/Maria

Uppdatering

Hemsidan har uppdaterats med ett antal nya tilläggsdata för Christina Adamsdotter (F6:ö), Sven Bengtsson (O:27), Bengta Bengsdotter och Edvard Andersson (V:31) samt Nils Christoffersson (F:2). En bild på Bernd Månssons hus på västra Torsö som det såg ut från början har lagts ut (V:26). Stort tack till Jan-Erik Ebbesson som delat med sig av gamla arrendekontrakt som vi så småningom hoppas kunna presentera på hemsidan.

/Maria

Mindre ändringar

Hemsidan har uppdaterats med mindre ändringar på ett antal hus, tilläggsdata, födelse-, vigsel- och dödsböcker.

/Maria