Källor

Källa Beskrivning
Födelsebok Register över personer som är födda på Torsö
Dödsbok till 1860 Register över personer som har dött på Torsö
Dödsbok från 1861 Register över personer som har dött på Torsö
Vigselbok till 1860 Register över personer som har vigt sig på Torsö
Vigselbok från 1861 Register över personer som har vigt sig på Torsö
Mantalslängder Mantalslängder
Utflyttningsregister Register över personer som har utflyttat från Torsö
Centrala soldatregistret Register över båtsmän med Rote: Istaby
Husförhör 1803-1808 Husförhörslängd Torsö 1803-1808
Husförhör 1809-1814 Husförhörslängd Torsö 1809-1814
Husförhör 1814-1819 Husförhörslängd Torsö 1814-1819
Husförhör 1820-1825 Husförhörslängd Torsö 1820-1825
Husförhör 1825-1829 Husförhörslängd Torsö 1825-1829
Husförhör 1831-1835 Husförhörslängd Torsö 1831-1835
Husförhör 1836-1840 Husförhörslängd Torsö 1835-1840
Husförhör 1840-1845 Husförhörslängd Torsö 1840-1845
Husförhör 1845-1851 Husförhörslängd Torsö 1845-1851
Husförhör 1851-1862 Husförhörslängd Torsö 1851-1862
Husförhör 1862-1866 Husförhörslängd Torsö 1862-1866
Husförhör 1867-1879 Husförhörslängd Torsö 1867-1879
Husförhör 1879-1887 Husförhörslängd Torsö 1879-1887
Husförhör 1887-1896 Husförhörslängd Torsö 1887-1896
Husförhör 1897-1911 Husförhörslängd Torsö 1897-1911
Fastighetsbeteckningar Register över fastighetsbeteckningar på Torsö