Uppdatering

Hemsidan har uppdaterats med arrendekontrakt för E:17 och E:20. Avskrifter finns utlagda på hemsidan. Tack vare information från arrendekontrakten har vi lyckats placera hus No14 på en fastighet på Enaholmsvägen (E:20). Denna fastighet är idag obebyggd, endast rester av en grund kan skönjas. Med hjälp av information från ett annat arrendekontrakt har vi även lyckats placera Hans Svensson (1783-1850) på rätt fastighet (E:17).

Nya tilläggsdata finns inlagda på E:6 och E:20

/Maria