Mindre ändringar

Hemsidan har uppdaterats med mindre ändringar på ett antal hus, tilläggsdata, födelse-, vigsel- och dödsböcker.

/Maria