Mindre tillägg

Hemsidan har uppdaterats med mindre tillägg, ex dödsort, på ett antal fastigheter.

/Maria