Hem

Välkommen till Birgitta Thorös hemsida om Torsö hus


Klicka här för att gå direkt till listan över hus


o31_ingri olsson med barn

Bild: Ingri Olsson med barnen Artur, Rudolf och Hertha utanför huset ca 1905 innan det brann ner (O:31)

Denna hemsida följer familjerna på Torsö fastigheter bakåt i tiden, i vissa fall ända till mitten av 1700-talet när Torsö började befolkas.

Kyrkböcker (husförhörslängder, födelse-, vigsel- och begravningsböcker), utflyttningsregister och köpekontrakt har varit viktiga källor liksom historiska handlingar och kartor. Många problem har lösts genom uppgifter från dessa källor och ett antal av dem finns inlagda som länkar under ’Källor’ på hemsidan. Kontakten med nuvarande och f.d. Torsöbor har varit mycket intressant och gett många nya och kompletterande uppgifter. Ättlingar till fiskare har välvilligt lånat ut fotografier och i övrigt bidragit med intressanta fakta.

I denna forskning har huvudsakligen två problem uppstått. För det första är det i äldre källor ibland svårt att läsa prästers handskrift varför fel kan förekomma bland uppgifterna. Vidare varierar fastighetsbeteckningarna över tiden och det kan därför ibland vara svårt att placera familjerna på rätt fastighet.

För att hitta fler uppgifter om såväl in- och utflyttade personer som boende på Torsö, besök Släktdatabas Listerlandet.

Känner du till gamla berättelser eller har foton från Torsö, ta gärna kontakt med Birgitta Thorö.


Skicka e-post till mig på adressen:
birgitta.thoro@telia.com

Senast uppdaterad: 2013-06-25

Copyright © Birgitta Thorö 2003