Uppdatering

Hemsidan uppdaterad med nya bilder, se E:13 (det äldre huset), F:1 (det äldre huset), V:41 (ett äldre hus) samt Om TorsöHamnen (stenpir byggs på Västra Torsö).

Ytterligare 2 artiklar av Folke Johansson publiceras, se Om Torsö, Stormar och bränder (fiskare från Torsö som drunknade i stormar år 1881 och 1900).
/Maria

Uppdatering

Hemsidan uppdaterad med nya bilder, se E:17 (huset), O:23 (Anders Olsson med familj), O:33 (Emma, Ingri, Julius, Nels och Semla), Holmen, Munkahålet och O:33 (grund där hus har legat).
/Maria

Gudstjänst

MISSIONSHUSET PÅ TORSÖ

Söndagen den 25 juli klockan 15.00

Gudstjänst – dragspelsmusik – kaffe –

– Presentation av hemsidan om Torsöhus

Birgitta Thorö berättar om sin hemsida och
visar en bildutställning över hur husen på Torsö
såg ut förr och var de låg

/Maria

Uppdatering

Hemsidan uppdaterad med ca 15 nya bilder, se F:4, F:12, O:3, O:31, T:294 och T:298. Dessutom är husförhören uppdaterade. Under ‘Om Torsö’ kan du nu läsa om ‘Fiskebåtar på Torsö’ med bilder på båtarna (Rubrik: Fiskare och båtar) och se på skolfoton från år 1900 och 1911 (Rubrik: Skolan). Hoppas du finner något nytt och intressant!

/Maria

Uppdatering

Hemsidan uppdaterad med ett antal bilder, se E:10, O:23, T:294; V:26 och V:39. Dessutom är födelseboken, vigselböcker och dödsböcker uppdaterade. Under ‘Om Torsö’ kan du nu läsa om ‘Torsölägret’ och ‘Sjukdomar’, och under V:19-6 om ‘Gubben Graus’. Under ‘Länkar’ hittar du en länk till en hemsida under uppbyggnad om Torsölägret. Trevlig läsning!

/Maria

Minnesstund

Den 20 juni planeras en minnesstund i Mjällby kyrka för de omkomna i stormen 1854 (se Folke Johanssons artikel på hemsidan under ‘Om Torsö/Stormar och bränder’. Håll utkik efter mer information i dagspress och kyrkoblad.

/Maria

Artiklar

Ytterligare 12 artiklar har lagts ut på hemsidan, skrivna av Walter Algotsson, Torsö. Dessutom har vi lagt ut 7 artiklar av Folke Johansson om stormen 1854. Håll ögonen öppna efter minnesstund i Mjällby kyrka för de som drunknade i stormen. Klicka på länken ‘Om Torsö’ för att finna publicerade artiklar. De nya artiklarna är markerade med NY!!! En artikel finner du i V:26.

/Maria

Kvalitetssäkring

De senaste månaderna har skett kontinuerlig kvalitetssäkring av husförhör och andra data. Vi tackar Folke Johansson och andra som följer hemsidan och bidrar med sin kunskap och ger oss hjälp i detta arbete. I de olika fastigheterna fylls ständigt på med uppgifter om hur gamla personerna blev, dödsorsak, födelseort, yrken m m. Ytterligare ett antal foton har lagts ut.

Fr o m 2004 kommer uppdatering av hemsidan att ske i början av varje månad.

/Maria

Husförhör

Ett antal husförhör har lagts ut, du finner dem under länken ‘Källor’. Husförhören är inte helt fullständiga och kan innehålla fel p g a svårigheter att läsa prästers äldre handstilar. Vi väljer ändå att lägga ut dem på hemsidan vartefter vi blir klara, då den som är intresserad kan hitta mycket utav källan till den information som finns på respektive fastighet. Ytterligare husförhör kommer att läggas ut under den närmsta tiden och under hösten påbörjar vi arbetet med att kvalitetssäkra husförhören efter bästa förmåga.

/Maria