Gudstjänst

MISSIONSHUSET PÅ TORSÖ

Söndagen den 25 juli klockan 15.00

Gudstjänst – dragspelsmusik – kaffe –

– Presentation av hemsidan om Torsöhus

Birgitta Thorö berättar om sin hemsida och
visar en bildutställning över hur husen på Torsö
såg ut förr och var de låg

/Maria