Kvalitetssäkring

De senaste månaderna har skett kontinuerlig kvalitetssäkring av husförhör och andra data. Vi tackar Folke Johansson och andra som följer hemsidan och bidrar med sin kunskap och ger oss hjälp i detta arbete. I de olika fastigheterna fylls ständigt på med uppgifter om hur gamla personerna blev, dödsorsak, födelseort, yrken m m. Ytterligare ett antal foton har lagts ut.

Fr o m 2004 kommer uppdatering av hemsidan att ske i början av varje månad.

/Maria