Husförhör

Ett antal husförhör har lagts ut, du finner dem under länken ‘Källor’. Husförhören är inte helt fullständiga och kan innehålla fel p g a svårigheter att läsa prästers äldre handstilar. Vi väljer ändå att lägga ut dem på hemsidan vartefter vi blir klara, då den som är intresserad kan hitta mycket utav källan till den information som finns på respektive fastighet. Ytterligare husförhör kommer att läggas ut under den närmsta tiden och under hösten påbörjar vi arbetet med att kvalitetssäkra husförhören efter bästa förmåga.

/Maria