Mindre ändringar

Hemsidan har uppdaterats med mindre ändringar på ett antal tilläggsdata.

/Maria