Skoldagböcker, båtsmän och badtemperaturer

Hemsidan har uppdaterats med Skoldagböcker från åren 1886-1916 (se Om Torsö/Skolan) och med en länk till Eva Cumners hemsida om båtsmän i Istaby (se Länkar). Se också statistik över badtemperaturerna på Östra Torsö 1999-2006. Mätningarna har gjorts av John Johansson och sammanställningen av Mathias Grahn.

/Maria