Uppdatering

Några mindre uppdateringar gjorda för de olika fastigheterna. Under vintern kommer hemsidan att uppdateras varannan månad.

/Maria