Torsödagen

TORSÖDAGEN

Söndagen den 31 juli klockan 15.00

i missionshuset

Gudstjänst – dragspelsmusik – kaffe –

– Utställning i bild och text om hamnen, fiskebåtar och fiskare på Torsö

samt fiskeredskap från äldre tider.

/Maria