Västra Torsövägen 47 (Widerstrand)

Fastigheten Istaby 14:1

Stig Carlsson byggde en atelje på tomten

1960 byggde Lasse och Lisbeth Widerstrand ett hus på tomten.

1998 revs den gamla ateljen och Widerstrands byggde ett nytt hus’