V:45 Huset

v45_huset

Olof Gunnarsson med döttrarna Bessy och Agnes och hustrun Pella utanför huset (V:45).

Foto från MS.