V:31 Kista Bengta Bengtsdotter

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Bengta Bengtsdotters kista (V:31).

Foto från LM.