Västra Torsövägen 29 (Körnell)

Fastigheten Istaby 111 / Istaby 6:2 + Istaby 6:9

1965 köptes fastigheten av Carl Axel Körnell som byggde ett hus 1966.

Tomten styckades och delades mellan barnen Eva och Carl Gustaf.

Carl Gustaf och hustrun Gunilla Körnell övertog sedermera fastigheten.