Västra Torsövägen 26 (Maie)

Fastigheten (-/No 12/No 34/Istaby ?)

  • Berndt Månsson byggde ett hus åt sig och systern Tekla.
  • 1944 flyttade Alexander och Hildegard Hallek med barn in i uthuset. Familjen övertog bostadshuset när Tekla dog.
  • Enno Hallek byggde hus på tomten 1959 0ch en atelje 1962.
  • Därefter övertogs fastigheten av dottern Maie Bergman. Se bild på huset, uthuset och fler uthus.

Släktforskning

Berndt, f. 10/9 1873, d. 25/7 1961 [87 år] (blind, ← V:27)
Läs mer om ’Blind Torsöbo’ »
Tekla Maria, f. 4/11 1893, d. 26/4 1975 [81 år] (← V:27)

Alexander Hallek, f. 30/7 1898, d. 2/6 1986 (← Estland 1944 med familjen) ”Flykten från Estland” »
gm Hildegard Heldring

Barn:
Heino (gm Mona)
Enno (gm Margareta)
Maie