Västra Torsövägen 19:5 (Milton) Björklund

Fastigheten (117/ 12:1/12:6)

Hans Milton ägde denna obebyggda fastighet. Anders Björklund köpte fastigheten och 2002-2003 byggdes ett hus.