Västra Torsövägen 19:5 Björklund

Fastigheten (No 117/Istaby No 12:1 /Istaby No 12:6)

Hans Milton ägde tomten.

2001 köpte Anders Björklund fastigheten.

2002/2003 byggdes ett hus på fastigheten.