Västra Torsövägen 19:4 (Körnell/Björklund)

Fastigheten (6:2 / 6:20)

1965 köptes fastigheten av Carl Axel Körnell

Tomten styckades och delades mellan 2 barn Eva och Carl Gustaf (se även V. Torsöv. 29).

1970 byggdes ett hus på tomten.

Fastigheten överläts senare på Eva och maken Anders Björklund