Åkasläkten husgrund 2

Kullarpsgrund 2

Grunderna i förhållande till övre Kullarpsgården