Åkasläkten husgrund 1

Kullarpsgrund 5

Resten av grunderna där Åkasläkten troligtvis bodde på 1700-talet.