Ola Olsson flyttar in från Hällevik

Nils flyttar från Hellevik till Torsö

Strandfiskaren och fogden Nils Mattsson f. 28/7 1798 Torsö (f. E:13) gifte sig 1821 med Magnil Jönsdotter f. 3/8 1786 Istaby, d. 8/8 1827 Hellevik. De bodde på Hellevik. Där fick familjen flera barn:

Ola , f. 30/7 1821 d. 17/4 1822 Hellevik
Sven , f. 25/1 1823 (flyttar med fadern Nils till Torsö 1829)
Nils , f. 30/3 1825 (flyttar med fadern Nils till Torsö 1829)

Efter Magnils död flyttar Nils tillbaks till Torsö med barnen Sven och Nils, där han gifter om sig 1829. Magnil var tidigare gift med Ola Olsson f. 18/11 1779 Hellevik d. 25/11 1818 (drunknad). De bodde på Hellevik. Där fick familjen flera barn:

Ola , f. 11/11 1807. Ola flyttade till Torsö 1830 och gifte sig 1831 med Inga Christoffersdotter (se T306)
Flickebarn , dödfött
Bengt , f. 6/11 1810. Bengt flyttade till Torsö och gifte sig 1831 med Berta Svensson (se T311ö)
Pehr , f. 30/4 1813. Pehr ,”Petter” blev sjöman gifte sig med Sissa Håkansdotter bodde Istaby No 115 och fick 3 barn (enl FJ)
Jöns , f. 7/8 1815 Jöns flyttade till Torsö och gifte sig med Hanna Olasdotter (se F2)
Karna , f. 4/4 1818 d. 23/10 1897. Karna gifte sig på Hellevik med fiskaren Nils Jönsson f. 18/5 1818 d. 6/5 1854. De fick 5 barn.