Johan Håkansson flyttar från Hörvik 1883

År 1883 flyttade Johan Håkansson med hustrun Bengta Svensdotter från Hörvik No11 till Torsö.Johan är son till Håkan Johannesson f.3/3 1825 Mjällby No 32, vars föräldrar är: skreddaren Johannes Jönsson och Karna Svensdotter.Johans moder är Berta Larsdotter f.27/2 1831 Hörvik No 11,vars föräldrar är: Fisk. Lars Persson och Märta Mårtensdotter.Familjen bodde Hörvik No11 och här följer Johan med syskon:

Sven , f.14/12 1850 d. 30/3 1851 Hörvik No 11
Sven , f.24/2 1852 Hörvik No 11
Anna , f.16/12 1854 Hörvik No 11
Ingri , f.7/9 1857 Hörvik No 11 d.7/10 1858 Hörvik
Johan , f.29/7 1859 Hörvik No 11 d.31/7 1948 Torsö
Ingri , f.9/2 1863 d. 27/11 1867 Hörvik No 11