Christoffer flyttar till Mörby 1833

År 1834 flyttade Christoffer till Mörby (12 år gammal) och blev dräng på Mörby No 133. Hans syster Anna var sedan 1 år piga på samma gård.

Han står i husförhuslängden (Hfl) som fosterson till Ola Jonsson och Kersta Christoffersdotter ( syster till hans mammma)

På samma fastighet Mörby No 133 står även Husman Pehr Nilsson och Sissa Christoffersdotter (syster till hans mamma) och deras dotter Kersta

Christoffer Pehrsson som är född enl födelseboken 9/11 1822 har här fått f.d. 9/1 eller 28/9 1822, vilket måste vara fel.

Christoffer dog 6/8 1847.