T:303 Karl Bengtsson

t303_karl bengtsson

Karl Bengtsson 1829-1922 med barnen Sven, Pella och Karl Ola