Torsövägen 291-4 Fridlund

Fastigheten (-/-/Istaby 39:1)

  • 1969 byggde Edmund och Ingrid Listerud ytterligare ett hus på fastigheten T:291.
  • 1971 styckades denna del av fastigheten av till 39:1.
  • 1976 övertogs fastigheten av sonen Sven-Erik Listerud
  • 2012 köptes fastigheten av Martin och Christine Fridlund. Christines farmors mor Pella Karlsdotter var född i T:303.
  • 2019 köptes fastigheten av Alf och Ann-Louise Svensson.

Släktforskning

Robert Edmund (Olsson) Listerud (f. T:291)
gm Ingrid Liljedahl, f. 11/1 1915 Istaby no 8 (113), d. 15/3 1995 [80 år] (dotter till hemmansägare Nils Julius Liljedahl och Jenny Karolina Eriksson)

Barn:
Sven-Erik Listerud
gm Kerstin

Barn:
Thomas (→ Istaby)
Mikael
omgm Anita Larsson