Karna Kronberg

Som ny medlem i de många 90-åringarnas led i Mjällby församling inträder på söndag f. småskollärarinnan fru Karna Carlsson, Västra Näs, änka efter framlidne skepparen Ola Carlsson. Sin högtidsdag tillbringar hon hos sin dotter Karin, gift med predikant Helge Cederblad i Hällevik.

Vår medarbetare har inför den stora högtidsdagen varit och hälsat på 90-åringen i det cederbladska hemmet och hade vid kaffebordet en riktigt trevlig pratstund om gammalt och nytt, varvid fru Karna med hjärtliga skratt av besked om att varken sinne eller kropp tyngts ner i särskild grad av de många årens börda. Kaffetåren det bästa är ännu vid 90 år, det kunde hon inte annat än av fullt hjärta erkänna. Fast det är ju tråkigt, att det blivit så förskräckligt dyrt!

Hon föddes, omtalar hon med sin fasta röst, i Löderup i sydligaste Skåne inte långt från Sandhammarens fyr. Fadern var lantbrukare och greps när Karna var flicka av Amerika-febern. Han sålde undan allt vad han hade utom det nödvändigaste för resan och familjen begav sig i sällskap med en från Amerika hemkommen släkting till Göteborg för vidare färd till England och över Atlanten. Men i Göteborg kom släktingen underfund med att emigrantfamiljen var på väg att utökas med ännu en medlem och då ville han inte längre vara med om att se resan förverkligad. Resultatet blev att färden gick åter till Skåne men inte till Löderup utan till Bjärsjölagård. I Östraby köpte fadern småningom en ny gård och fortsatte att vara en jordens brukare istället för att söka familjens utkomst på andra sidan Atlanten.

Vid 20-årsåldern genomgick Karna en måndadslång lärarinnekurs för en privatlärare i Ystad och fick omedelbart plats i Vollsjö mot en lön av 250 kr. pr år. Hon tyckte emellertid att utbildningen var i enklaste laget och sökte därför och kom in på småskollärarinneseminariet i Lund. Redan innan examen efter två år hade hon fått plats vid skolan i Torsö och blev alltså nu listerbo, som hon sedan dess varit med undantag av ett par tre års tjänstgöring i den skånska hemtrakten. Vad som drog henne tillbaka till Mjällby efter skånevistelsen var emellertid inte kallet som lärarinna utan fästmannen Ola Carlsson, vars bekantskap hon gjort på Torsö och vilket resulterade i förlovning 1893 och giftemål 3 år senare. Makarna bosatte sig på Västra Näs, där 90-åringen ännu har sitt egentliga hem. För att få tiden att gå medan maken var ute och seglade, satte fru Karna igång med att väva, fina vackra arbeten som hon prydde hemmet med men som också i icke ringa del gick bort som gåvor till Siretorps missionsförenings arbetsauktioner. Missionens sak har nämligen legat fru Carlsson varmt om hjärtat, och ännu deltager hon i möten och sammankomster. Bara hon får lite stöd orkar hon mycket väl att spatsera från svärsonshemmet i Hällevik till predikolokalen. Hennes förtröstan på Gud har varit lika stark åren igenom. Det är genom Hans välsignelse, säger hon, som Sverige fått leva i fred och lugn och människorna kunnat få det så väldigt bra som de nu har det.

Vid god hälsa, såväl andligt som kroppsligt, kan alltså fru Karna Carlsson på söndag fira sin 90-årsdag. Hon skall förvisso på sin högtidsdag nås av många varma och hjärtliga lyckönskningar från bygderna runtom.


Tidningsklipp ur (okänd tidning) Torsdagen d. 11 februari 1954.