Vattenverket

vattenverket

Det gamla vattenverket som låg vid nuvarande korsningen Enaholmsvägen/Torsövägen.

Foto från NN.