Torsömotiv flygfoto äldre

torsomotiv_flygfoto aldre

Flygfoto av Torsö (taget ca 1935-40).