Torsölägret viktig kugge i hemvärnets försvarsroll

Torsö-lägret viktig kugge i hemvärnets försvarsroll

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

Längst inne i Västra Torsöviken ligger i dag ett välskött och inbjudande fritidsområde med flera små pittoreska stugor sida vid sida i strikta rader. Den som vid ett besök i dag, tycker sig se disciplinerade militäriska formationer i byggplanen har fog för sitt tyckande.
Det c:a 40 000 kvm stora området var nämligen under ett 20-tal år platsen för Blekinge Hemvärnsförbunds mycket omfattande militära kursverksamhet.

Byggdes efter kriget
Det var strax efter 2:a världskrigets slut, då försvarsintresset var på topp, som Torsölägret kom till. Marken inköptes, och sedan var det tusen sinom tusen kostnadsfria arbetstimmar av hemvärnsmän från hela Blekinge som skapade lägerhyddor och baracker.
Kurserna avlöste varandra varje sommar år efter år. Förutom Hemvärnet var det Driftvärnet, FBU och Lottorna som utnyttjade Torsölägret som utbildningsplats. Det anordnades även flera riksläger där, då det var särskilt populärt att förena kursverksamhet med semester där hela familjer kunde vara med.

Beväpnad desperado rymde
Om än de flesta övningar och utbildningar flöt någorlunda stillsamt hände det ett och annat tillbud genom åren.
Ett av de allvarligaste intermezzon inträffade på hösten 1964.
En värnpliktig yngling rymde från sin vakttjänstgöring med skarpladdad kulsprutepistol och förorsakade efterlysning över hela landet. Det blev stora rubriker i lokaltidningarna. Trots livliga efterforskningar från polisens och militärens sida fick man inte upp några spår efter ”desperadon”, som han döptes till i lokalpressen. Men om än det kändes lite otäckt – dock mest spännande, uppstod ingen nämnvärd panik hos ortsbefolkningen. ”Desperadon” kunde tämligen odramatiskt gripas i sitt hem i Rinkaby, Skåne, efter ett par dagar på flykten. Dit hade han färdats i den svarta Opel Rekord av 1958 års modell, som han tillgrep på lägrets parkering vid rymningen.
Han var vid gripandet obeväpnad. Skjutvapnet hade han lagt undan i en lada inte långt från hemmet.

Försäljning
Torsölägret blev emellertid med åren ganska slitet och någon möjlighet att klara kostnaderna för en behövlig upprustning ansåg sig inte Hemvärnet ha. Torsölägret och dess natursköna område med badstrand och kristallklart vatten utbjöds därför till försäljning. Det var inte svårt att finna hugade spekulanter. Sommaren 1967 gjorde försvarsmakten sitt uttåg från anläggningen till förmån för semesterlängtande civilister med drömmar om en egen stuga vid havet.

 


(Källa: Sölvesborgs-Tidningen 25/9 1964 ”Beväpnad desperado rymde..”, 11/5 1967 ”Torsölägret för dyrt i drift” och 29/5 1967 ”Torsölägret säljes nu…”