Torsöfiskare beskjutna av Flygande Tunnan

Dramatiskt olyckstillbud:

Torsöfiskare beskjutna av ”Flygande Tunnan”

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

”Som en blixt från klar himmel slog en projektil ner på babordssidan om oss med ett öronbedövande brak”.
Så berättar de tre Torsöfiskarna Rudolf Ohlsson, Bernhard Persson och Torsten Thörnberg ombord på SG 31 från Torsö för Sölvesborgs-Bladet efter det dramatiska olyckstillbudet som hände utanför Torsökusten, sensommaren 1957.
Det var en J29:a ”Flygande Tunna” ur Östgöta flygflottilj, som hade övningar mot ”Vraket” utanför Kråkenabben vid Hällevik och av oförklarlig anledning tog piloten miste på detta och Torsöbåten.

Vattnet kokade
SG 31 befann sig cirka två distansminuter från övningsmålet, berättas det i tidningsreferatet, och stävade med 6-7 knops fart till dagens fångstplats för att lägga ut nät. Då kom J29:an akterifrån och avlossade en projektil som strök strax över båten och slog ner cirka 15-20 meter babord om båten. ”En väldig vattenpelare slog upp och det bubblade och kokade i vattnet. Det gick så fort att vi inte hann vare sig tänka eller reagera. Om piloten fällt raketen en hundradels sekund tidigare hade det blivit en fullträff direkt midskepps”, berättar Torsöfiskarna.

Exploderade inte
Övningsprojektilen exploderade inte, men en direktträff hade räckt för att vrakekan skulle ha splittrats och en olycka med betydligt värre utgång hade blivit verklighet.
Med tanke på att Vraket utanför Hällevik hade en längd av 60 meter och Torsöbåten endast var 32 fot och dessutom framfördes i sjön, var felbedömningen från J29:ans sida hårresande. Det var inte första gången som flyget vållade oro med sina anflygningar och beskjutningar av Vraket utanför Kråkenabben.
Flygledningen i Stockholm beklagade händelsen och förklarade att olyckor av detta slag inträffar ibland, vilket beror på den höga hastighet som planen rör sig med.

Som om ingenting hänt
Misstaget uppmärksammades av övningsledningen omedelbart och ett spaníngsplan sändes upp för att cirkla på låg höjd över SG31. Strax efteråt anlände ett bevakningsfartyg med höga militärer ombord och ville ha uppgifter.
Torsöfiskarna var oberörda av all uppståndelsen och när militärerna fått uppgifter och konstaterat att tillbudet slutat lyckligt,fortsatte Rudolf, Bernhard och Torsten att sätta ut sina garn från SG31 som om ingenting hade hänt.
En tid efteråt erbjöd Flygvapnet var och en av de tre fiskarena att åka med en tur med J29:an Tunnan, som kompensation och plåster på såren, så att säga. Samtliga tackade nej till flygturen.