Sven Cirkel

Om Sven Cirkel berättas att hans armar ”sköts av” i kriget i Alexandria.

Han berättade att ”I kriget deltog negrer, turkar och araber”.

Sven var stark som en oxe och kunde lyfta mjölsäckar med tänderna.