Storfångst för Torsöfiskare 1910

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

”Tvenne fiskare från Torsö fingo förliden fredag ett större sjödjur i sina garn. Man har nu fått reda på att det rör sig om en späckhuggare, eller som de kallas i England ”Du Dong”. Den har en längd av 3 m 80 cm, omkretsen är 2 m 40 cm och vikten bortåt 500 kg”.

Så skrev Sölvesborgs-Tidningen den 12/4 1910 i ett referat om denna märkliga fångst – kanske den största enskilda någonsin på Torsö.

Det var fiskarena Per Thörnberg (min morfars far) F:8 och B. Andersson, som ilandförde storfångsten.

”Man har tagit skinnet av den, som torde kunna användas, samt håller på att tillgodogöra sig späcket, varav tran tillreds”, skrev tidningen vid tillfället.

Några uppgifter om fångstens värde anges inte i referatet.