Stenbrottet vid Kullarp

stenbrott

Stenbrott i Kullarp. Här togs sten bl a till hamnen i Hällevik.