Skolfoto från Torsö skola 1925

skolfoto 1925
Skolfoto från Torsö år 1925

Lärarinna: Kerstin Persson (f. Nilsson) T:289

Översta raden fr. v.: Hilding Törnberg T:312, Edmund (Olsson) Listerud T:291, Benni Lysell T:201, Otto Broberg T:268

Andra raden fr. v.: Harry (Persson) Carlström T:294, Seth Lysell T:201, Ludvig Törnberg T:312, Arnold Månsson O:3, Bernhard Persson T:294, lärarinnan Kerstin Persson (f. Nilsson) T:289.

Tredje raden fr. v.: Rune (Persson) Thorö T:289, Ruth Lysell T:201, Siri Eliasson E:25, Margit Jönsson F:6, Rut Eliasson E:25, Edla Broberg T:268

Understa raden fr. v.: Anna Persson T:294, Lissie Eliasson E:25, Henrietta Törnberg E:4