Skolfoto från Torsö skola 1921

skolfoto 1921
Skolfoto från Torsö år 1921

Lärarinna: Kerstin Persson (f. Nilsson)(T:289).

Översta raden fr. v.: Ludvig Törnberg (T:312), Frans Lysell (T:201), Elof Henriksson (O:17), Thure Lysell Sevelius Broberg (T:268), Harry (Persson) Carlström (T:294), Arnold Månsson (O:3), Edmund (Olsson) Listerud (T:291).

Andra raden fr. v.: Anna Persson (T:294), Asta Olsson (V:43), Margit Jönsson (F:6), Edla Broberg (T:268), Anna Svensson (F:12), Ines Eliasson (E:25), Rut Eliasson (E:25), Siri Eliasson (E:25), Rut Lysell (T:201).

Understa raden fr. v.: Otto Broberg (T:268), Bernhard Persson (T:294), Seth Lysell (T:201), Hilding Törnberg (T:312).

Fotot taget av Carl Bruné.