Skolfoto från Torsö skola 1900

skolfoto 1900
Skolfoto från Torsö år 1900

Lärarinna: Kerstin Nilsson (gift Persson) (T:289)

Översta raden fr. v.: 1. okänd, 2. okänd, 3. Bror Månsson (V:27), 4. Albert Olsson (T:311), 5. ’Massa’-Bror Elof Metadius (E:13), 6. okänd, 7. ’Gynga’-Emil Jönsson (O:1), 8. Bernhard Nilsson (V:39), 9. Hjalmar Olsson (T:311), 10. ’Klinga-Pellens’ Albert Persson (V.35)

Andra raden fr. v.: 1. Artur Johansson (E:10), 2. ’Bossa’-Alfred Nilsson (F:6ö), 3. ’Henrika-Pelles’ Origenus (O:17), 4. ’Bossa’-Bernhard Nilsson (F:6ö), 5. John Persson (T:298), 6. ’Massa’-Kalle (E:13), 7. ’Gunnars Ingrids’ Fritz (V:41), 8. ’Henrikas’ Herman Henriksson (O:17), 9. Otto Persson (E:11), 10. Zander Gunnarsson (V:45)

Tredje raden fr. v.: 1. Ester Johansson (E:10), 2. Betty (V:19-6), 3. Selma (T:298), 4. Alexandra ’Sandra’ (O:31) , 5. Leonia (mor till Asta F:8), 6. ’Gunnars-Ingrids’ Olga (V:41), 7. Olga Gunnarsson (V:45), 8. Dina (V:19-6)

Understa raden fr. v.: 1. ’Massa’-Elvira (E:13), 2. Almida Johansson (E:10), 3. ’Malans’ Dora Bengtsson (O:23) , 4. ’Petring’ Betty Johansson (T:306), 5. okänd, 6. ’Malans’ Betty Bengtsson (O:23), 7. ’Malans’ Ida Bengtsson (O:23), 8. Astrid Gunnarsson (V:45), 9. Ester (O:31), 10. Lärarinnan Kerstin Nilsson (gift Persson) (T:289)

Övriga Torsöbarn i lämplig ålder som saknas på kortet eller listan med namn: Bernard Törnberg (F:8), Per Albin Stoltz (F:4), Bror Neander Jönsson (O:1), Tekla Månsson (V:27), Ester Natalia (V:43)

Om du har en bättre fotokopia eller original vill vi gärna låna detta för scanning. Kontakta i så fall Birgitta Thorö.