Sjukdomar

Arbete pågår med denna sida

Bröstvärk
Angrepp på luftrörets grenar, utan feber, dock med hosta och heshet. Kallas även Fluss. Om även feber utbryter kallas den för feberfluss eller bröstfeber.

Bröstfeber
Detsamma som preuropneumoni, d v s samtidigt lungsäcks- och lunginflammation.

Bröstkvav (bröstquaf)
Detsamma som astma (Blekinge).

Bältros
Blåsbildningar som sitter i små kolonier på buksidan och ryggsidan. De smärtsamma inflammatoriska förändringarna i överhuden orsakas av en virusinfektion som drabbar känselnervernas celler i ryggradskanalen. Ett namn i folkmedecinen är nässelsjuka.

Kolera
En häftigt förlöpande epidemisk tarmsjukdom, orsakad av en kommaformad bakterie. Inkubationstiden är kort – några timmar eller högst ett par dagar. Dödligheten var förr ca 50 procent. Stora koleraepidemier har härjat i Europa. Under perioden 1834–73 drabbades Sverige av nio epidemier. Vid den största av dessa, 1834, insjuknade mer än 25000 personer, av vilka drygt hälften dog. Kolerasymtomen är mycket frekventa tarmtömningar med vattentunn avföring (diarré) men ingen eller obetydlig feber och oftast inga kräkningar. Diarrén orsakas av ett av bakterierna utsöndrat toxin, som påverkar tarmens celler så att utströmningen av vätska till tarmen ökar. Om sjukdomen inte behandlas kan den uttorkning av kroppen som är en följd av diarrén leda till döden. (annan källa)

Den så kallade inhemska koleran var ofta en paratyfoidsjukdom.

Kolera ansågs länge som en tropisk sjukdom, som inte kunde existera i vår värdsdel. Men så plötsligt år 1830 var Koleran inne i Europa. Den dök upp i den ryska staden Nisnij-Novgod. Under 1800-talet gick inte mindre än fem stora pandemier, som skördade omkring 100 miljoner människor. Den förorsakas av en bacill, som hämmas eller förstörs i sur mijlö, t ex i magen, men trivs desto bättre i tarmens alkaliska innehåll. Om smittämnet med tarmuttömning kommer ut i en vattentäkt, kan sjukdomen spridas explosionsartat. Bakterierna alstrar ett gift, som förmår tarmslemhinnan att utsöndra vätska i stället för tvärtom. År 1832 kom Koleran till Norge. År 1834 var den i Göteborg och spred sig sedan blixtsnabbt. Ingen visste hur smittan spreds. Sjukdomen sattes i samband med med månens utseende samt till mängden av stjärnfall. Man levde alltså fortfarande kvar i astrologiska föreställningar om sjukdomssamband med himlakropparna.

Vid rödmånadens slut år 1834 var Koleran i Stockholm. År 1850 återkom Koleran till Stockholm med ett skepp från Lubeck. Denna gång varade den ej blott en säsong utan blossade upp varje sommar ända till 1859.

Feber
I dödböckerna förekommer beteckningen ’feber’ för febrar av alla slag till följd av DON 1802. Kallas även brännsjuka och öresjuka (sistnämnda var hetsig feber med yrsel). Vid mitten av 1700-talet var termometern ett okänt begrepp och man bedömde temperaturen med hand eller läppar. Man kände ej orsaken till någon sjukdom. Under senare delen av 1800-talet började läkaren använda sig av ’moderna undersökningsmetoder’, bl a mätte man patientens temperatur med en termometer.

Hektik
Se lungsot.

Kikhosta
Är ibland barn en smittsam farsot med besynnerligt gällt ljud och täta hostetag, så att den ansatte blånar och kiknar, till slut ofta med uppkastningar. Det kan ej uteslutas att det i många fall varit fråga om lung-TBC.

Kolik
Smärtsam tarmkramp.

Koppor eller smittkoppor
Till Sverige kom smittkoppor på allvar på 1700-talet lagom för att avlösa pesten. De som överlevde sjukdomen blev ofta vanställda, d v s koppärriga för resten av livet. Den var dessutom en vanlig orsak till blindhet. År 1816 blev vaccinationen av barn under 2 år obligatorisk i Sverige.

Lungsot

Nässelfeber
Se bältros.

Spanska sjukan

Kolik
Kallades även innanrev. Ett smärtsamt kramptillstånd i tjocktarmen. Gasspänning kan orsaka kolik genom utspänning av tarmen, varvid kramp utlöses. Spädbarnskolik anses bero på gasbildning och tarmkramper vars orsak inte är helt känd, men kan vara en reaktion mot komponenter i bröstmjölk eller annan föda.

Kikhosta
En infektionssjukdom som orsakas av en bakterie, Bordetella pertussis. Sjukdomen drabbar framför allt barn men ibland även vuxna. Smittan sker via droppsmitta eller kontakt med saliv från en smittad person.

Förstoppning
Kallades även bindsel och häfta.

Stenpassion
Blåssten eller prostata-förstoring.

Blodstörtning
Upphostning i samband med blödning i lungorna, speciellt med TBC.