Omkomna under fiske 1900

Skrivet av Folke Johansson

Karlshamns Allehanda den 4 sept. 1900.

”Omkomne fiskare.

Enligt till hemorten ankommet meddelande afseglade en i Torsö hemmahörande fiskebåt i söndags f.v. från Bornholm för att begifva sig hem. Men under veckans lopp ha hvarjehanda till båten hörande inventarier flutit i land, hvarför man befarade att båten under den rådande starka stormen kantrat.

I båten befunno sig ej mindre än 5 personer, som sålunda funnit sin graf i vågorna, nämligen fiskaren A V Olsson jemte minderårig son, fiskaren Sven Bengtsson, döfstumme A Mattsson samt en 10-årig gosse, kusin till den döfstumme.

Olsson efterlemnar hustru och minderåriga barn. En svåger till honom omkom på sjön förliden vår. Sven Bengtsson efterlemnar en äldre sjuklig hustru skrifves till Stj.”.
Läst och nedtecknat av Folke Johansson

Fiskaren Olof Vilhelm Svensson (E:6), nr 12, Torsö, född 18/11 1860 i Ivetofta och sonen Sven Ludvig Olsson (E:6), född 27/3 1885. Efterlämnar änkan Pella Larsdotter, född 3/9 1858 och dotter till fiskaren Lars Bengtsson och Inga Pehrsdotter, Torsö.

Andreas Mattsson (E:13), nr 13 Torsö, född 4/11 1867 och son till fiskaren Matts Andersson och Elsa Andersdotter, Torsö. Andreas var dövstum och ogift. Efterlämnar syskonen:

Pella, dövstum, född 7/5 1856. Till Trelleborg 1892.
Anna, född 28/9 1862
Ingri, född 20/2 1865. Till Amerika 1889. Åter 1895. Senare gift. Hon fick u ä sonen Bror Elof Methodius, född 14/2 1887.

Bror Elof Methodius Carlsson (E:13), nr 13 Torsö, född 14/2 1887. Moder, se ovan.

Fiskaren Sven Bengtsson (F:10), nr 2 Torsö, född 3/1 1837 och son till fiskaren Bengt Larsson och Pernilla Svensdotter, Torsö. Efterlämnar änkan Ulla Nilsdotter, född 26/5 1843 och dotter till bonden Nils Nilsson och Bengta Olasdotter, Stiby. Inga barn.

 


Källa: Mjällby Församlings kyrkböcker

Fotnot: A V Olsson i ovanstående artikel skall vara O V Svensson. Förkortningen ”Stj.” avser tidningen Stjernan i Sölvesborg. F J anm.