Motiv från Torsö innan hamnen byggdes

hamnmotiv_1921
Motiv från Torsö innan hamnen fanns.

Foto från NN.