Krokeka från Hällevik

Denna lilla krokeka byggdes vid en tid då modernare motorsnipor och däcksbåtar redan tagit över. Ekan byggdes på beställning av en svensk-amerikan som återvänt till sin hembygd. Han ville ha en helt traditionell båt vad skrovet avsåg. När det gällde riggen skule den emellertid vara amerikansk. Det vill säga att den skulle ha en mycket långt förut placerad stormast och sakna försegel, en så kallat cat rig.

Modellbyggaren K. A. Strömberg i Karlshamn beskriver det tidiga 1900-talets krokekor på följande sätt: ”Här i västra och mellersta Blekinge hade krokekan ganska krum stäv, ordinärt språng, knubbigare stäv än vanligt, bogarna ibland ganska feta, låringarna låg rätt djupt och borden var något smalare än normalt.” Till detta kan läggas att kölgångarna stod mera upprätt än på den vanliga ekorna. Den normala riggen var två master, på vilka fördes fock, smack, jäck och topp. Någon ensktaka gång förekom provisoriskt satta klyvare. Jäckmasten stod placerad i en jäckbänk. Denna jäckbänk förlorade sin betydelse i och med att ekorna riggades ner i samband med motoriseringen. Denna skedde i huvudsak under mellankrigstiden. Kuriöst nog har båtbyggaren i denna sent byggda eka än dock med jackbänken.

Ekan har hela nio kraftiga bordgångar, är byggd helt i ek och vitmålad med gröna tullabommar. Framdrives numera med en dieselmotor.

krokeka

Krokekan i hamnen på Östra Torsö. Foto Nils Nilsson, juli 1961.


20′ Blekingseka eller krokeka.
Mått 6230 x 2310 x 920.
Byggd 1951 av Herman Persson i Hällevik.
Uppmätt i april 1982 av Staffan Claesson och Peter Skanse.