Kommunal vattenledning ersatte Torsöbrunnar 1951

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

Vattenförsörjningen på Torsö löstes ”förr i världen” med gårdsbrunnar. Varje tomt och stuga hade sin brunn. Det stora flertalet hade vatten av mycket god kvalitet.
En brunn som ansågs ha mycket bra vatten var den s.k. ”Flintabrunnen”, belägen på östra delen av fiskeläget på ”Flinta-Johans” tomt O:33. ”Flinta-brunnen” ansågs tillsammans med ”skolbrunnen” T:289, ha den absolut förnämsta vattenkvalitén på hela Torsö.
Båda brunnarna finns fortfarande kvar, men används inte i någon större omfattning.

Kommunalt vatten
År 1951 beslöt dåvarande Mjällby kommun att installera kommunalt vatten på Torsö. Det grävdes ledningsdiken över hela fiskeläget.
Den sommaren liknande Torsös bygator en enda stor bombkrater efter grävskopornas framfart. Öpnna diken löpte kors och tvärs, rör lades ner, böjdes, gängades, svetsades och kopplades ihop till det kommunala vattennätet.
Anslutningsavgiften för varje Torsöhushåll var 250 kr och för förbrukat vatten skulle årligen erläggas 25 kr plus en avgift å 7 kr per tappningsställe. Allt enligt kontrakt från den tiden” angående vattenleverans med Mjällby vatten- och avloppsverk”.

Brunnsborra som en bunker
Borran eller, Pumpstationen uppfördes där som Enaholmsvägen möter Torsövägen i dag. Borran var 90 meter djup och hade kapacitet för 100 minutliter, dvs 6.000 liter/timmen. Stationsbyggnaden var ovanligt ful och påminde i mångt och mycket om de bunkrar eller strandfort som byggdes utmed Listerlandskusten under krigsåren på 1940-talet.

Nytt vattenverk
I takt med att sommarstugebebyggelsen ökade och vatteninkoppling skedde även hit, visade sig den ursprungliga stationen otillräcklig. Den revs och ett nytt vattenverk projekterades och uppfördes sommaren 1969. Det nya vattenverket byggdes bara något 100-tal meter söder om det gamla på E:11 och invigdes i oktober 1969.
Således kan Torsöborna i år (1994) fira 45 år med kommunalt vatten och 25 år med nya pumpstationen.