Hejare

hejare

Eric, Nisse, Hilding och Fritz Lindh (far till Eric och Nisse, se V:43) på Carl Johan Olssons (V:43) båt med hejare

Foto från EL.