Havets män på Torsö

Havets män på Torsö 1945

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

Förlaget Svensk Hembygd, Uppsala, utgav år 1945 bokverket HAVETS MÄN och här återfinns 14 stycken Torsöfiskare med foto och namnuppgifter.
”Fiskets stora betydelse för vår folkhushållning är alltför välkänd för att behöva omtalas. Mindre känd är däremot utövaren av denna näringsgren – fiskaren. Han utför ett farofyllt arbete till landets fromma. Denna bok vill vara en hyllning till havets män samt en minnesbok och förlaget vågar hoppas att det även skall bli ett kamratskapets album för fiskarna själva”,
heter det i förordet till bokverket.

Riksdagsmannen Elof Hällgren, Hällevik, skriver om Havsfisket i Blekinge ur historisk synvinkel och konstaterar att Blekingskt fiske alltsedan danska tiden varit omfattande och betydelsefullt.

Den år 1929 bildade Blekinge Havsfiskeförening beskrivs historiskt i Hällgrens artikel och här kan utläsas att föreningen vid tiden för bokens utgivning hade 726 aktiva medlemmar. Torsö omnämnes på flera ställen i bokverket.
Vidare finns en historik över Listers härads fiskeförening, författad av Agnar Nilsson, Hörviken. Här kan man läsa att två fiskare från Torsö aktivt medverkade till föreningens bildande. I Listers Härads fiskeförenings första styrelsen, som valdes i Mjällby 1905 invaldes bl.a. Per Andersson (Karlströms Pelle) och Ola Svensson, båda fiskare från Torsö.

I bokverkets Blekinge-del återfinns följande Torsöfiskare med foto och namnuppgifter.
Det framgår också i vilket båtlag, eller tillsammans med vem, respektive fiskade. Av de uppräknade är det i dag endast Ludvig Thörnberg som lever.

Bengtsson Axel, Torsö 8 (O:23)
Han fiskar sill, lax och torsk tillsammans med Artur Johansson (F:6). Fiskredskapen utgörs av garn och krok. Han har en 26 fots koster och en jolle. Tre generationer i släkten ha tidigare ägnat sig åt fiske.

Broberg Otto, Torsö 31 (T:268)
Han fiskar sill. lax och torsk tillsammans med Rudolf Olsson (T:282). De ha en 18 fots båt av kostertyp.

Johansson Artur, Torsö 12 (F:6)
Han idkar sill, torsk, lax- o ålfiske tillsammans med Axel Bengtsson (O:23). De ha en 25 fots koster. Fiskredksapen utgörs av garn och krok. Två generationer i släkten ha tidigare ägnat sig åt fiske.

Olsson Rudolf, Torsö 31 (T:282)
Han fiskar tillsamans med Otto Broberg (T:268). De ha en 18 fots koster med segel. Rudolf Olsson har varit i Amerika ett tiotal år.

Persson Anton, Torsö 19 (T:294)
Han fiskar sill, lax och torsk tillsammans med Fridolf Persson (O:1) samt Folke Persson (O:1). De ha en 26 fots koster och en 15 fots jolle. Anton Persson har vait sjöman ett par år. Hans far och farfar var fiskare.

Persson Harry, Torsö 1 (T:294)
Han fiskar sill, lax och torsk tillsammans med Anton Persson (T:294).

Thörnberg Artur, Torsö 16 (E:6)
Han fiskar sill, lax och torsk tillsammans med August och Ludvig Thörnberg (T:312). De ha en 25 fots motorbåt och en 14 fots jolle. Artur har tidigare varit sjöman i sjutton år. I hans släkt har tre generationer ägnat sig åt fiske.

Thörnberg Bernhard, Torsö 22 (E:17)
Han idkar sill, lax- och torskfiske tillsammans med Torsten och Yngve Thörnberg (E:17). De ha en 25 fots motorbåt. Han har tidigare varit sjöman. Tre generationer i släkten ha tidigare ägnat sig åt fiske.

Thörnberg Torsten, Torsö 22 (E:17)
Han fiskar sill, lax- och torsk tillsammans med Bernhard och Yngve Thörnberg (E:17).

Thörnberg Yngve, Torsö 22 (E:17)
Idkar sill, lax- och torskfiske tillsammans med Bernhard och Torsten Thörnberg (E:17).

Följande Torsöfiskare finns med utan porträtt:

Hellberg Henry, Torsö 7 (O:27)
Han fiskar sill, lax- och torsk med garn och torskkrok. Båtlaget, som består av två personer, äger en 24 fots kosterbåt. Henry Hellbergs far och farfar voro fiskare.

Olsson Herbert, Torsö 1 (T:291)
Fiskar sill och torsk tillsammans med Henry Hellberg (O:27). De ha en 25 fots koster. Hans far och farfar voro fiskare.

Persson Fridolf, Torsö 23 (O:1)
Fiskar sill. lax och torsk tillsammans med Anton Persson (T:294). De ha en 25 fots koster. Två generationer i släkten ha tidigare ägnat sig åt fiske.

Thörnberg Ludvig, Torsö 16 (T:312)
Fiskar sill, lax och torsk tillsammans med August och Artur Thörnberg (T:312).

I ett något senare kapitel i bokverket läser vi:
”Ingen kan ju profetera om fiskerinäringens framtid. Förmodligen komma förhållandena efter kriget att bliva mycket besvärliga för alla näringsgrenar och då även för fisket. Men vi kunna alla var och en bidraga till att hjälpa våra egna företagare genom att tänka svenskt, handla svenskt och köpa svenskt.”

 


Hur rätt hade inte författaren!
931213 wa