Hamnarbetet pågick 1930 – 1934

hamnbygge 1931

Hamnen byggs. Foto från 1931.

Foto från LB.