Gamla lyktor i Torsö hamn

Gamla lyktor i Torsö hamn

Skrivet av Walter Algotsson, Torsö

Inseglingslyktorna i Torsö hamn kom på plats 1898 och har lett mången Torsöfiskare till hemmahamnen under mörka vraknätter.
”På stolpar på ett avstånd af 24 meter från varandra skola en vit och en röd lanterna, den förra två meter och den senare 8 meter öfver vattenytan, visa öferens och hållas lysande årligen från den 1 september till den 30 april, då platsens fiskare äro ute på fiske”, hette det i den ursprungliga förordningen.

Från början var det fotogenlanternor som hissades upp i stålwirar och låstes fast så att de inte kunde svänga i vinden. Fyrarna flyttades till sin nuvarande plats i samband med att den yttre vågbrytaren byggdes i slutet av 1920-talet. Den nybyggda vågbrytaren kom att ligga över den ursprungliga enslinjen och därför fick inseglingslyktorna flyttas. När Torsö fiskeläge elektrifierades i början av 1930-talet, ersattes fotogenlyktorna med elektriska och båda lyktorna fick rött sken.

Ansvarsfull skötsel
Det var ett ansvarsfullt hedersuppdrag att ansvara för lyktornas skötsel och tillsyn. Första uppsyningsman och skötare var Per Thörnberg ’Skriga-Pellen'(min morfars far) (F:8). Efter hans död 1935 övertogs den ansvarsfulla sysslan av hans brorson, fiskaren och hamnmästaren August Thörnberg (T:312), som innhade sysslan till sin död 1957, då hans son, fiskaren Artur Thörnberg (e:6) övertog uppdraget att tända och släcka inseglingslyktorna. Artur förvaltade sina förfäders arv väl ända fram till sin död.
I dag är det hamnföreningen på Torsö som ansvarar för lyktorna.

Först byggdes vågbrytaren – hamnen några år senare
I ett gammalt tidningslipp från 30 jan 1923 noteras följande:
”Torsö fiskeplats behöver båtskydd. I en skrivelse till Kungl. majt har en landstingsman och en fiskare i Torsö begärt hjälp från statens sida, för att skydda fiskebåtar och fiskebryggor i Torsö från hav och storm.

Byggandet av en hamn skulle betinga en kostnad av 170.000 kr och till ändamålet har fiskarena i Torsö lovat att anslå ettusen dagsverken.
Då fiskarena under de tryckta förhållanden som nu råder förstår, att man inte kan få någon hamn , anhåller man endast om ett enkelt skydd av sten mot sjöstorm. För ändamålet finns gott om sten på platsen och kostnaderna beräknas bli blygsamma.