Flygfoto över hamnen 2003

hamnmotiv_flygfoto 2003
Flygfoto över Torsö hamn från 2003.

Foto från RR.